Expo 2020 Dubai

Expo 2020 in Dubai. We Do Promotion -Proud Official sponsor of Expo 2020 in Dubai, the chosen theme Connecting Minds, Creating the Future

We Do Promotion – Official Sponsor of Expo 2020 Dubai

In this event – We Do Promotion have been given the fantastic opportunity to show the world how Experience oriented merchandise goes hand in hand with innovation and sustainability.

It’s a once-in-a-lifetime celebration – is set to welcome 190 participating countries, and expecting 25 million visitors from across the globe. The Sweden’s pavilion will showcase the best of Swedish innovation and why co-creation for innovation is key to achieve inclusive, sustainable and long-lasting prosperity.

We are so happy to be part of this! Follow us for more information!

Read More about EXPO 2020 here

EXPO 2020 in Dubai - Ground Planting

PRESS RELEASE – EXPO 2020 Dubai

– Sveriges byggstart av paviljongen på Expo 2020 i Dubai inleddes med en trädplantering-ceremoni

Idag, 8 oktober 2019, var det äntligen dags att starta det officiella byggandet av Sveriges paviljong på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Men istället för en traditionell ”Ground breaking” med spade i marken planterade Utrikeshandelsminister Anna Hallberg istället träd. Trädplantering är en del av temat för den svenska paviljongen ”The Forest” och är i linje med ambitionen att bygga paviljongen helt i trä för att minimera klimatpåverkan. Den svenska paviljongen kommer att stå i Expo 2020:s hållbarhetsdistrikt (Expo 2020 Dubai rymmer tre distrikt: Sustainability, Mobility och Opportunity.)

Today, on 8 October 2019, the construction of Sweden’s pavilion at the Expo 2020 world exhibition in Dubai officially started. But instead of a traditional ground breaking with a shovel put into the ground, Swedish Minister for Foreign Trade Anna Hallberg planted trees at the start of the construction of the Swedish pavilion. Tree planting is part of the theme of the Swedish pavilion “The Forest” and resonates with the ambition to build the pavilion entirely in wood to minimize its impact on the climate.

Sustainability – EXPO 2020 Dubai

Att lyfta hållbart träbyggande i en region med ett tufft klimat för växtodling och där fällandet av träd sällan betraktas som något positivt, hade Expo-organisationen producerat en film där Sveriges hållbara och storskaliga skogsodling visades. I filmen bjöds dagens gäster med att resa till de vidsträckta skogarna i Dalarna (närmare bestämt Söderbärke) där träden för paviljongen i våras fälldes. För varje träd som skördas och blir byggmaterial planteras tre nya.

To highlight the strong focus on sustainability in the Swedish pavilion, especially in a region with a tough climate for plant cultivation where tree removal rarely is regarded as something positive, the Swedish Expo organization had produced a film in which Sweden’s sustainable and large-scale forest cultivation was shown. In the film, the one-hundred invited guests at the tree planting were able to travel to the vast plains of the region Dalarna where the trees for the Swedish pavilion were picked up last spring. For each tree harvested for the pavilion, three new ones will be planted. The Swedish pavilion will be located in Expo 2020’s sustainability district

For more information please contact us:

Silva Pilarv

Silva Pilarv

VD

silva.pilarv@ wedopromotion.se

070-346 24 04

Sofie Källström

Sofie Källström

Koncernchef

sofie@smartgeneration.se

070-422 82 54